Informacions pràctiques

A+ A- Aa
Partager cette page :

Visat i permís de residència


Estudiants europeus
Els estudiants súbdits d’Europa (28 Estats membres de la Unió Europea + Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Suïssa) s’estalvien el visat i el permís de residència. Només se’ls exigeix un carnet d’identitat o un passaport en curs de validesa.

Estudiants no europeus

 • Els estudiants súbdits d’un país de fora de la Unió Europea i que s’inscriuen per primera vegada en una universitat francesa han de tenir obligatòriament un Visat Llarg Durada Valent Permís de residència (VLS-TS) si es queden més de 3 mesos en el territori francès. Informa-te a prop del Consolat o de l'Ambaixada de França en el teu país de residència. Quan arribes a la UPVD, has d’efectuar els tràmits per a l’obtenció del teu permís de residència.
 • Si has de quedar a l’Estat francès per un segon any d’estudis superiors, has d’emplenar un dossier de demanda de renovació de permís de residència.
Passos:
 1. Es retira el dossier de demanda de permís de residència (o de renovació) al Despatx d’Acollida dels Estudiants Internacionals (Bureau d'Accueil des Etudiants Internationaux), Edifici BASE (Bâtiment BASE: Bâtiment d'Accueil et Services à l'Etudiant) de la UPVD.
 2. Cal tornar aquest dossier degudament completat acompanyat de les peces a aportar, proveït del teu passaport per verificació de la teua identitat, dos mesos com a més tard abans de l’expiració del teu visat actual.
 3. El Despatx d’Acollida dels Estudiants Internacionals s’ecarregarà de transmetre el teu dossier a la Prefectura. Aqueixa te tornarà un rebut per correu postal, esperant l’expedició del teu permís de residència.
 4. També hauràs d’obtenir el timbre OFII (Oficina francesa de la Immigració i de la Integració) (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) en els tres mesos que segueixen la teua arribada.
La Prefectura dels Pirineus Orientals i l'Oficina francesa de la Immigració i de la Integració (OFII) proposen un servei al Despatx d’Acollida dels Estudiants Internacionals al campus per a facilitar els tràmits.
 • Prefectura: Cada dimarts i dijous del 16 de setembre al 27 de novembre de 2014
 • OFII: Cada dilluns del 15 de setembre de 2014 al 30 d’abril de 2015.

L’apadrinament internacional

Vols ser acollit i acompanyat des de la teua arribada? Beneficia-te del dispositiu gratuït d’apadrinament internacional creat a la teua atenció a comptar del setembre de 2014.

La teua padrina o el teu padrí, estudiant francès o estranger de la UPVD:
 • Te contactarà per correu electrònic abans de la teua arribada
 • T’acollirà a l’estació o a l’aeroport
 • T’acompanyarà fins al teu allotjament
 • T’ajudarà, si ho vols, en els passos administratius
Inscriu-te completant el formulari d'inscripció en línia
Lloc internet: http://www.parrainage-international-montpellier.fr
Per a més informació: suri@univ-perp.fr
Descarregar la Guia Estudiar a Perpinyà, Nimes, Montpeller


L’allotjament

 • Si ets en mobilitat individual: El CLOUS de Perpinyà (Centre Local de les Obres Universitàries i Escolars) és un organisme públic encarregat de la gestió de les residències estudiantils universitàries per la Vila de Perpinyà. Pots demanar una habitació en residència universitària a prop del CLOUS de Perpinyà, sota condició de recursos. Per això, cal descarregar un dossier en el web del CROUS.
 • També pots cercar un allotjament privat per mitjans propis.
 • Si ets en un programa d'intercanvi: La Universitat de Perpinyà Via Domícia ha signat un conveni amb el CLOUS de Perpinyà per mor de reservar una quantitat d’habitacions per als estudiants estrangers acollits en el marc dels programes d’intercanvis (CRéPUQ, Erasmus, Erasmus Mundus). Tanmateix, com que el nombre d’allotjaments és inferior al nombre d'estudiants entrants, no es podrà acceptar totes les demandes.
 • Si vols una habitació o un estudi en residència universitària, has de prendre contacte amb el corresponsal al SURIprendre contacte amb el corresponsal al SURI del teu programa d'intercanvis per conèixer les disponibilitats i les condicions d'atribució dels allotjaments.
 • S’atribuirà les habitacions als estudiants després de selecció. Se’ls informarà de la decisió per correu electrònic i hauran de tornar a enviar un formulari de confirmació d'acceptació de l’allotjament.

Assegurances i seguretat social

Qualsevol estudiant que ve a efectuar un sojorn d'estudis o un curset a la UPVD, en programa d'intercanvi que atorgui un diploma o no, ha d’efectuar una inscripció administrativa i pedagògica a prop del servei de l’escolaritat. Per a poder inscriure’t, és obligatori, llevat cas particular, afiliar-te a la seguretat social francesa estudiantil via una de les mútues estudiantils habilitades. La cobertura és efectiva de l’1 d’octubre de l’any d’inscripció al 30 de setembre de l’any següent. Així tens dret al reemborsament de les teues despeses de salut durant tota la durada de l'any universitari. Una pòlissa d’assegurança que te cobreix en responsabilitat civil durant l'any universitari també és obligatòria. La pots subscriure a prop de les mútues en el moment de la inscripció. També és possible subscriure un contracte de mútua complementària. Això no és pas obligatori. Els estudiants de més de 28 anys han de procurar-se personalment una assegurança malaltia; es poden beneficiar de la Cobertura Malaltia Universal de base francesa (CMU).
Més informació:
Lloc internet de l'assegurança malaltia francesa
Per als estudiants de més de 28 anys

Si ets estudiant d'un dels països de l'Espai econòmic europeu (EEE):
Estats membres de la Unió europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa: ets cobert per la teua assegurança malaltia del teu país d'origen i exemptat de subscriure la seguretat social francesa. Hauràs de donar la prova de la teua cobertura social i salut per a tot l'any universitari en el moment de la inscripció (Carnet Europeu d'Assegurança Malaltia (CEAM), assegurança privada). Si no tens pòlissa d'assegurança responsabilitat civil, en pots subscriure una a prop d’una de les mútues estudiantils aquí mateix.

Si ets estudiant d'un país de fora de l’Espai Econòmic europeu (EEE):
Els estudiants súbdits d'un d’aqueixos països, han de subscriure obligatòriament la seguretat social francesa estudiantil, una responsabilitat civil i una mútua estudiantil entre les 2 mútues habilitades per la UPVD: La Mutuelle des Étudiants (LMDE) i la Mutuelle des Étudiants de Provence (MEP).

Casos particulars: Els estudiants procedint d'un país que ha signat un conveni bilateral de seguretat social amb l’Estat francès són dispensats de la subscripció a la seguretat social francesa. D’altra banda, en el moment de la inscripció, hauran de presentar la prova de llur cobertura malaltia i responsabilitat civil durant tot l'any universitari.

Països concernits: Algèria, Andorra, Cap verd, Bòsnia i Hercegovina, Gabon, Macedònia, Mali, el Marroc, Mònaco, el Quebec (Canadà), República Federal de Iugoslàvia, Tunísie, Turquia.

Més informació:
http://www.cleiss.fr/particuliers/je_viens_etudier_en_france.html
Llista dels convenis bilaterals

 • Estudiants en mobilitat en el marc d'un programa Erasmus Mundus:
Els estudiants que vénen a efectuar una mobilitat a la UPVD en el marc d'un dels Programes Erasmus Mundus (Acció 1 i 2) als quals participa la UPVD, si són súbdits de països fora de l’Espai Econòmic Europeu sense conveni bilateral amb l’Estat francès, han de subscriure obligatòriament la seguretat social francesa. D’altra banda, el programa pren en càrrec les despeses de cotització i també preveu una cobertura complementària mitjançant una assegurança privada que cobreix les conditions minimals requirides per la Comissió Europea (salut, accident, viatge…).


Classes de francès

Els estudiants estrangers que volen seguir estudis a la Universitat de Perpinyà Via Domícia han de tenir bons coneixements de francès abans de llur arribada. Generalment s’exigeix un nivell mínim de B2 en francès.

Les classes de perfeccionament en francès gratuïtes
La Universitat de Perpinyà Via Domícia ofereix classes de perfeccionament de francès gratuïtes als estudiants i als personals en programa d'intercanvis. Els estudiants internacionals i europeus acollits en el marc dels programes d'intercanvis es poden beneficiar de 20 o 40 hores de formació lingüística, pedagògica i cultural en Francès Llengua Estrangera (FLE) i validar respectivament 4 o 8 ECTS. La Facultat de Lletres i Ciències Humanes dispensa les classes per grups de nivells. Cada començament de semestre, s’organitza una prova a fi de constituir els grups.

La gratuïtat d’aqueixes classes està sotmesa a les regles següents:
 • les classes formen part del programa d'estudis i poden donar lloc a la deslliurança de crèdits
 • els estudiants es comprometen a seguir regularment les classes i a passar l'examen de final de semestre

Per tots els estudiants que vénen a la UPVD, també és possible validar diplomes universitaris i nacionals en francès i passar les proves que permeten obtenir certificacions en llengua francesa, del nivell A1 al C2 (definits pel Marc Europeu comú de referència per les llengües). Per a més informacions sobre les possibilitats que tens i les tarifes, contacta el Centre Universitari d'Estudis Francesos (CUEF) de la UPVD.

Perfeccionar-se en francès a la UPVD
Si ho volen, els estudiants i els personals en mobilitat a la UPVD tenen la possibilitat de seguir classes suplementàries gratuïtes en autoformació, sigui en iniciació o en remesa a nivell en francès al laboratori de llengües del Centre de Llengües (CDL).
El CDL també proposa certificacions i classes en 9 altres llengües.
Partager cette page :

Mise à jour le 17 / de maig / 2019