Descobrir la UPVD

A+ A- Aa
Partager cette page :

Pluridisciplinària, propera i innovadora


La Universitat de Perpinyà Via Domícia és un campus de mida humana, dinàmic, de proximitat i pluridisciplinari, girat cap a la Catalunya Sud i a l'Internacional.

Cada any forma uns 9.500 étudiants en els àmbits de les lletres, les llengües, les ciències humanes i socials, el dret, l'economia, el management, les ciències exactes, l’esport, el turisme…

Més enllà de les seues carreres acadèmiques, la UPVD s'ha posicionat a l’entorn de les energies renovables amb el seu màster Energia solar, recolzat en el pol de competitivitat DERBI (Desenvolupament de les Energies Renovables per a la Construcció i la Indústria), i un departament « Energies renovables » de l'escola d'enginyers SUP'EnR.

L'obtenció d'un Labex (Laboratori d’excel•lència) i d'un Equipex (Equipament d’excel•lència) en l’energia solar propulsa el campus nord-català "Perpinyà-Font-romeu" entre els grans pols de recerca internacionals en aquesta especialitat.

La UPVD ha desenvolupat temàtiques fortes en les seues diferents antenes deslocalitzades: l’esport a Font-romeu, el turisme a Mende, el dret de l'urbanisme a Narbona o encara « Tec. de co. » a Carcassona. Destaquem la qualitat de vida d’aquesta ciutat del sud d’Europa, situada entre mar i muntanya, a una hora i mitja de Barcelona.

660 anys d'història...

El rei català Pere el Cerimoniós fundà la primera Universitat de Perpinyà l’any 1350. En aquell moment, es caracteritzà per una pluridisciplinaritat que s'ha confirmat fins avui. El 1979, Perpinyà retroba el seu estatut d'Universitat autònoma.

Sense negar els nostres orígens ancestrals del segle XIV ni el nostre arrelament català que marquen la nostra història i la nostra identitat, també reivindiquem la nostra dimensió nacional i internacional, indissociable de la condició d'universitat francesa.

Una universitat pragmàtica

El prestigi doncs, però també el pragmatisme d'un establiment d'ensenyament superior i de recerca, l'objectiu major del qual queda la inserció professional dels seus estudiants. Així, tindreu l'oportunitat de creuar-vos, pel campus, amb caps d'empresa, professionals, experts o especialistes en sectors socioeconòmics variats.

Una universitat compromesa

La UPVD també és una universitat compromesa. En primer lloc, compromesa en una veritable revolució numèrica per tal d’oferir als estudiants el millor en el sector: així, un servei i un edifici dedicats als usos del numèric, Pl@tinium+, ha nascut i continua desenvolupant-se al campus. També engatjada en un procés de transició ecològica i energètica i de desenvolupament sostenible, amb tallers-escoles, plans d'acció sobre les deixalles, l'energia, la renovació d’edificis.

Funcionament de la institució

La Universitat l’administren el president i tres consells:
  • el Consell d'Administració (CA)
  • el Consell Acadèmic Comissió Recerca
  • el Consell Acadèmic Comissió Formació i Vida estudiantil
La Universitat es compon de tres Unitats de Formació i de Recerca (UFR), anomenades generalment Facultats, i de tres Instituts:

  1. Facultat de les Ciències Exactes i Experimentals (SEE)
  2. Facultat de les Ciènces Jurídiques i Econòmiques (SJE)
  3. Facultat de les Lletres i Ciències Humanes (LSH)
Aqueixes facultats les gestionen un degà.


  1. Institut Universitari de Tecnologia (IUT)
  2. Institut d'Administració de les Empreses (IAE)
  3. Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT)
Aquests instituts són gestionats per un director, assistit per un consell.

Els estudiants compten representants elegits en tots els consells. Els 21 estudiants elegits dels consells principals de la Universitat formen el Consell dels Estudiants. Amb la llei LRU (Llei relativa a les llibertats i responsabilitats de les universitats), ara és el CEVU (Consell dels Estudis i de la Vida Universitària) que elegeix el vicepresident estudiantil.
Partager cette page :

Mise à jour le 23 / d’octubre / 2019