Matricular-se

A+ A- Aa
Partager cette page :

Demanda de matriculació a la Universitat de Perpinyà Via Domícia, passos CEF/Campus France


Vols venir a estudiar o continuar els teus estudis a la Universitat de Perpinyà Via Domícia, has de seguir un procediment diferent segons el teu perfil i el teu projecte d’estudis:


Tràmits per a matricular-se en llicenciatura 1r any


El procediment d'admissió previ és reglamentat pels articles D612-11 à D612-18 del codi de l'educació.

1. Vius en un país de fora de la Unió Europea:

Dossier blanc - Demanda d'admissió prèvia (D.A.P.) entre el 15 de novembre i el 22 de gener que precedeix l’any universitari concernit: el procediment d'admissió previ concerneix els estudiants residents a l’estranger, fora de la Unió Europea, titulars d'un diploma estranger de fi d'estudis secundaris que estan sol•licitant una primera matriculació en primer o segon any de llicenciatura.

En els països on existeix un organisme titulat Centre per als Estudis a l’Estat francès (CEF) instal•lat al si de l'Ambaixada de França, has d’omplir un dossier de demanda d'admissió prèvia de manera electrònica via el web de Campus France: www.campusfrance.org

NB. Països amb procediment CEF: Algèria, l’Argentina, Benín, el Brasil, Burkina-Faso, el Camerun, Xile, la Xina, Colòmbia, República del Congo, Corea del Sud, la Costa d’Ivori, els Estats Units, Gabon, la Guinea, l’Índia, el Japó, el Líban, Madagascar, Mali, el Marroc, Maurici, Mèxic, el Perú, Rússia, el Senegal, Síria, Taiwan, Tunísia, Turquia, el Vietnam.


2. Tens nacionalitat estrangera i vius a l’Estat francès:

Dossier verd - Demanda d'admissió prèvia (DAP) entre el 15 de novembre i el 22 de gener que precedeix l’any universitari concernit: el procediment d'admissió previ concerneix els estudiants residents a França titulars d'un diploma estranger de fi d'estudis secundaris que estan sol•licitant una primera matriculació en primer o segon any de llicenciatura.

3 . Tens nacionalitat d’un país de la Unió Europea:

Tens la nacionalitat d’un dels països següents: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre (part grega), Dinamarca, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Mònaco, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Regne Unit, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa.

Has de fer acte de candidatura via el dispositiu « Admissió post batxillerat »: www.admission-postbac.fr


Passos a complir per integrar una llicenciatura 2n any, llicenciatura 3r any, màster 1r any o màster 2n any


Després d’un, dos o tres anys d'ensenyament superior com a mínim i en funció dels estudis ja fets i/o dels diplomes ja obtinguts, pots sol•licitar la teua admissió en 2n o 3r any de llicenciatura, en 1r o 2n any de màster.

Els candidats han de procedir obligatòriament i únicament a una candidatura en línia via el procediment CEF/Campus France.
  • Sols es transmeten informàticament els dossiers complets i validats per Campus France a les universitats.
  • Els dossiers només poden ser convalidats després d’una entrevista a prop del conseller Campus France.

Data límit de presentació del dossier: 31 de març de 2015
Data límit de l'entrevista amb el conseller Campus France: 30 de juny de 2015

Control de nivell de coneixement de francès
El TCF (Test de Coneixement de Francès) és obligatori per a una admissió en llicenciatura 2, llicenciatura 3, màster 1 o màster 2. Més informacions sobre el TCF
La llista dels centres de realització del TCF figura al web del CIEP (Centre Internacional d'Estudis Pedagògics), centre organitzador d’aquesta prova:

Els països següents són dotats d'espais Campus France:
Algèria, l’Argentina, Benín, el Brasil, el Camerun, Xile, la Xina, Colòmbia, Comores, República del Congo, Corea del Sud, la Costa d'Ivori, els Estats Units, Gabon, la Guinea, l’Índia, Indonèsia, el Japó, el Líban, Madagascar, Mali, el Marroc, Maurici, Mèxic, el Perú, Rússia, el Senegal, Síria(*), Taiwan, Tunísia, Turquia, el Vietnam


Per als residents de Síria

A causa dels esdeveniments actuals, l'espai Campus France està tancat.
El procediment CEF està doncs temporàniament suspès.

Els candidats d’aquest país poden sol•licitar una preinscripció dipositant un dossier « blanc » en suport paper a prop de la universitat de petició 1 sense transitar per l'ambaixada de França.
  • DAP : Utilitzes el formulari paper (dit "dossier blanc")
  • L2, L3, M1, M2 : Descarregues els formularis

Pel que fa la verificació del nivell lingüístic, els candidats han d’adressar-se a les ambaixades dels països següents per inscrire’s a una sessió del TCF : Jordània, el Líban i Turquia.
Partager cette page :

Mise à jour le 7 / de maig / 2015