Estudiar a la UPVD

A+ A- Aa
Partager cette page :

El que cal saber


El sistema francès d'ensenyament superior

Organització Llicenciatura Màster Doctorat (LMD)
En el marc de l'harmonització de les carreres universitàries d'ensenyament superior europeus, la carrera universitària francesa s'organitza entorn de tres diplomes nacionals: la llicenciatura, el màster i el doctorat. Aquesta organització, anomenada LMD, permet d'augmentar la mobilitat dels estudiants europeus, la mobilitat entre disciplines i entre formacions professionals i generals.

Els nivells de diplomes
La llicenciatura
A l’Estat francès, el diploma nacional de llicenciatura es prepara en sis semestres. Substitueix l'antic diploma d'estudis universitaris generals (DEUG) en dos anys seguit de la llicenciatura en un any (correspon a un diploma batxillerat + 3 anys d'estudis superiors).

El màster

Acabada la llicenciatura, els estudiants poden preparar el diploma de màster que correspon a itineraris de formació inicial o contínua. Es prepara en quatre semestres (correspon a un diploma batxillerat + 5 anys d'estudis superiors).

El doctorat

Al final del màster, els estudiants es poden inscriure amb objectiu de preparer un doctorat. Tots els estudiants titulars d’un Màster es poden pretendre a inscriure’s per a una tesi doctoral, que hagin obtingut un diploma de màster, o que siguin titulars d'un títol d'enginyer o un diploma d'escola superior de comerç equivalent al nivell de Màster.
Generalment, la durada de preparació del doctorat és de tres anys (correspon a un diploma batxillerat + 8 anys d'estudis superiors).

El semestre com a unitat

A l’Estat francès, l'any universitari es divideix en dos semestres que es reparteixen d’aqueixa manera:
  • primer semestre: de setembre a gener
  • segon semestre: de febrer a juny
Crèdits capitalitzables i transferibles
S’afecten 30 crèdits o ECTS (European Credit Transfert System) a cada semestre d'estudis, comuns a nombrosos països europeus: en llicenciatura, 6 semestres validats és a dir en total 180 crèdits; en màster, 4 semestres validats o sigui en total 120 crèdits (300 crèdits si es capitalitza amb la llicenciatura).
En el marc de llur pla d’estudis, els estudiants poden adquirir crèdits en esbliments d'ensenyament superior a l'estranger. Es poden transferir els crèdits d'un itinerari a l'altre (sota reserva d'acceptació de l'equip pedagògic). Així, el cursus universitari organitzat en crèdits és menys rígid, més personalitzat que abans i permet als estudiants de descobrir altres disciplines amb l’únic imperatiu de conservar una carrera coherent.


Les despeses de matrícula

Any 2014-2015:

Llicenciatura

Cada any, el Ministeri fixa l’import dels drets: 189,10 € per a matricular-se en llicenciatura, als quals, si s’escau, cal afegir la cotització de seguretat social (215 €). S’exoneren de drets universitaris les persones que tenen beca, sols han de pagar els 5,10 € de la medicina preventiva.
Cada any es revisen els drets universitari.

Màster
Cada any, el Ministeri fixa l’import dels drets: 261,10 € per una matriculació en màster, als quals, si s’escau, cal afegir la cotització de seguretat social (215 €). S’exoneren de drets universitaris les persones que tenen beca, sols han de pagar els 5,10 € de la medicina preventiva.

Doctorat
Cada any, el Ministeri fixa l’import dels drets: 396,10 € per a matricular-se en doctorat, als quals, si s’escau, cal afegir la cotització de seguretat social (215 €).

Criteris per a matricular-se


Per poder inscriure’s, com a mínim cal tenir el nivell de llengua francesa B2. Complint aquestes condicions prèvies, hom es pot inscriure en la part francesa del web (enllaç cap al web francès)

Si tens un nivell de francès B1 en literatura o inferior, et pots inscriure al CUEF (Centre Universitari d’Estudis Francesos) per seguir classes de francès. (enllaç cap al web del CUEF)
Partager cette page :

Mise à jour le 1 / de febrer / 2017